Program Partnerski

Nawigacja:    PP strona główna   Rejestracja |    Prowizje |    Logowanie |    Regulamin

Rejestracja w programie partnerskim eHost.pl
Login :
Hasło :
Adres e-mail :
Imię i nazwisko :
Miasto :
Kod pocztowy :
Ulica :
NIP/Pesel :
Oświadczam że zapoznałem się z Regulaminem Programu Partnerskiego, oraz potwierdzam poprawność podanych danych kontaktowych.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (eHost ul. Cichockiego 13/6, 24-100 Puławy)
2) kontakt z Administratorem danych - ,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
- w celu realizacji umowy uslug hostingowych/domen
- w celach pozostalych, bezposrednio zwiazanych z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza oraz wykonania ciazacych na nas obowiazkow prawnych
- w sytuacji, gdy jest to niezbedne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
- wsparcia obslugi klienta/informowania o aktualizacjach systemu
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji uslug, badz do momentu wyrazenia sprzeciwu przez Panstwa. Dane moga byc rowniez przechowywane po zakonczeniu trwania umowy jednak wylacznie w celu wypelnienia obowiazku prawnego ciazacego na Administratorze, wylacznie na czas zgodny z obowiazujacymi przepisami, przy czym przysluguje Panstwu prawo do "bycia zapomnianym" na wyrazna Panstwa prosbe.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia umowy oraz utworzenia konta partnerskiego niezbędne.