Sprawdź dostępność domen.
www. 
Stworzysz swoją stronę WWW
w           krokach bez znajomości technik tworzenia stron www.

Program Partnerski

Nawigacja:    PP strona główna   Rejestracja |    Prowizje |    Logowanie |    Regulamin

Regulamin Programu Partnerskiego

1. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin dotyczy Programu Partnerskiego eHost. Regulamin obowiązuje wszystkich partnerów zarejestrowanych w programie od dnia 1 kwietnia 2004 roku.
 • Przystąpienie do programu oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszego regulaminu, oraz zapoznanie się z jego postanowieniami.
 • Nieprzestrzeganie zasad regulaminu stanowi podstawę do usunięcia konta partnera i nie wypłacenia uzbieranej prowizji.
 • Abonent wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, które niezbędne są do zawiązania, rozwiązania, zmiany umowy zlecenia. Dane będą przetwarzane przez firmę eHost zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych. Abonent oświadcza, że został poinformowany, iż posiada prawo do wglądu i ich modyfikacji. Dane osobowe abonenta nie będą odsprzedawane innym firmom ani osobom trzecim przez eHost.
 • eHost zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Każdy partner zostanie poinformowany drogą elektroniczną o zaistniałych zmianach.

2. Zasady

 • Do Programu Partnerskiego eHost mogą przystąpić firmy, instytucje oraz osoby prywatne mające ukończone 16 lat.
 • Warunkiem przystąpienia do programu jest zarejestrowanie się i podanie prawdziwych danych osobowych. Przystąpienie do programu oznacza pełną akceptację Regulaminu Programu Partnerskiego.
 • Zadaniem programu jest promocja usług eHost, w sposób nie łamiący internetowej netykiety i zasad nieuczciwej konkurencji.
 • Do programu nie są zaliczane serwery zamówione dla siebie, nie wypłacamy od takich serwerów prowizji.
 • Rozsyłanie SPAMu, reklamowanie eHost na stronach erotycznych oraz inne działania mogące zaszkodzić wizerunkowi eHost są niedozwolone.
 • eHost nie ponosi odpowiedzialności za działania partnerów.

3. Płatności

 • eHost wypłaca partnerowi jednorazową prowizję w wysokości ~10% od każdego sprzedanego serwera.
 • Sprzedany serwer to taki który został polecony przez partnera oraz opłacony przez kupującego po okresie testowym.
 • Polecenia wypłaty środków partner może dokonać po uzbieraniu na swoim koncie powyżej 50zł, wypłaty odbywają się przelewem na konto partnera lub przekazem pocztowym (koszty przekazu pocztowego ponosi partner)
 • Po wykonaniu polecenia wypłaty partner powinien wydrukować trzy egzemplarze umowy zlecenia dostępne w panelu i przesłać na adres: eHost, 24-100 Puławy, ul. Cichockiego 13/6 z dopiskiem Program Partnerski

4. Postanowienia końcowe

 • Łamanie zasad Regulaminu Programu Partnerskiego skutkuje wykluczeniem partnera z programu oraz utratą uzbieranych środków.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

eHost w liczbach ...

Obsługujemy ponad 23500 stron internetowych oraz jesteśmy rejestratorem ponad 11000 domen dla firm, instytucji oraz osób prywatnych. Jesteśmy jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm w swojej branży. Sprzedajemy usługi na najwyższym poziomie.

Contents copyright © 2002 - 2018 by eHost.pl. All rights reserved. Created by Multimedia Design. Ta strona używa ciasteczek (cookies).
INFOLINIA: 801 000 258